Chính sách bảo mật

Đăng bởi: Giang - 2020-02-19 17:50:05 - 1399 view

1. Có thu thập thông tin cá nhân không?

- Nhằm minh bạch thông tin trong việc comment, trao đổi thông tin, sử dụng dịch vụ tại VKoolTips thì bạn sẽ được yêu cầu để lại các thông tin tại trang đăng ký tài khoản.

- Các thông tin sử dụng tại form đăng ký thành viên bao gồm tên, điện thoại, email, địa chỉ, mật khẩu đăng nhập tài khoản chỉ áp dụng cho tài khoản trên trang web vkooltips.com

- Mật khẩu hoàn toàn được mã hoá để đảm bảo tính riêng tư của người dùng.

- Ngoài các thông tin tại form đăng ký thành viên. Chúng tôi sử dụng trang liên hệ để tiếp nhận liên hệ người dùng nếu có khúc mắc hay bất kỳ câu hỏi liên quan đến nội dung trang web.

- Không sử dụng bất kỳ tool hay phần mềm bên thứ ba để thu thập thông tin người dùng.

- Tuyệt đối không lưu trữ dữ liệu hành vi người dùng vào website.

- Không phân tích hành vi người dùng trên trang web.

2. Thông tin được sử dụng để làm gì?

- Minh bạch mọi ý kiến bình luận và phản hồi người dùng với comment bài viết.

- Minh bạch thông tin người dùng liên hệ gửi tới VKoolTips và sử dụng thông tin đó để trả lời người dùng qua email.

Top