Font Awesome 6.3.0 Pro Full cho website

Đăng bởi: Giang Web - 2023-03-04 14:45:50 - 641 view

Font Awebsome 6.3.0 Pro

Font Awesome là một bộ sưu tập các biểu tượng và hình ảnh vector được thiết kế để sử dụng trên trang web, giúp làm cho trang web của bạn trông chuyên nghiệp và hấp dẫn hơn.

Sử dụng Font Awesome cho website

Bước 1: Tải Font Awesome tại Github bản Pro full phiên bản mới nhất 6.3.0

Bước 2: Thêm CSS

Thêm CSS của Font Awesome vào trang web của bạn bằng cách thêm đoạn mã sau vào phần đầu của trang web:

Bước 3: Sử dụng biểu tượng Font Awesome

Bạn có thể sử dụng các biểu tượng Font Awesome trên trang web của bạn bằng cách sử dụng các lớp CSS. Ví dụ, để thêm một biểu tượng Twitter, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau:

Trong đó, lớp CSS "fa" và "fa-twitter" được sử dụng để hiển thị biểu tượng Twitter. Bạn có thể thay đổi lớp CSS để hiển thị các biểu tượng khác trong bộ sưu tập Font Awesome.

Font Awesome 6.3.0 Pro

Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn thêm Font Awesome vào trang web của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Download Font Awesome 6.3.0 Pro tại đây

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Font Awesome cũ tham khảo bài viết

Top