Thẻ HTML5 mới

Đăng bởi: Giang Web - 2023-03-14 21:22:58 - 272 view

HTML5 là gì

HTML5 là một trong những thuật ngữ được sử dụng nhiều trong những năm vừa qua. Đây là một ngôn ngữ lập trình được phát triển dựa trên nền tảng của ngôn ngữ HTML và quan trọng nhất của World Wide Web (WWW). Có thể nói, HTML5 được sinh ra để giải quyết các vấn đề lớn của HTML, giúp trang web trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn.

HTML5 là gì

Thẻ HTML5 mới

 • article: Một bài viết trong trang
 • aside: Nội dung bên ngoài nội dung chính nhưng có tác dụng bổ trợ cho nội dung chính
 • bdi: Quy định hướng của chữ từ trái sang phải hay từ phải sang trái
 • details: Thông tin chi tiết mà người dùng có thể xem hoặc ẩn đi
 • dialog: Tạo hộp thoại hoặc một cửa sổ
 • figcaption: Tạo chú thích cho thẻ figure
 • figure: Tạo nội dung khép kín như hình minh họa, biểu đồ, hình ảnh, v.v..
 • footer: Phần cuối của một trang hoặc một khu vực trong trang
 • header: Phần đầu của một trang hoặc một khu vực trong trang
 • main: Nội dung chính của trang
 • mark: Đánh dấu hoặc làm nổi bật chữ
 • menuitem: Tạo một menu con mà người dùng có thể gọi ra từ một popup menu
 • meter: Tạo thước đo trong phạm vi định sẵn
 • nav: Khu vực dành cho các liên kết điều hướng trong trang
 • progress: Tạo thanh tiến trình công việc
 • rp: Nội dung thay thế trong trường hợp trình duyệt không hỗ trợ thẻ ruby
 • rt: Giải thích/phát âm của ký tự Đông Á
 • ruby: Chú thích ruby (dành cho kiểu chữ Đông Á)
 • section: Tạo một khu vực trong trang
 • summary: Tạo tiêu đề cho thẻ details
 • time: Hiển thị nội dung là ngày tháng / thời gian
 • wbr: Quy định đoạn nội dung có thể xuống dòng để tránh hỏng giao diện
Top